Auto-mix sp z.o.o
Agatówka ul. sandomierska 62
37-464 Stalowa Wola

 

REGON: 146885169

NIP: 701-039-61-38

KRS: 0000477288.

 

Auto-mix sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowska 203A/68 wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy spółki w wysokości 5 000 PLN.

designed & powered by: cloudsofthouse.com